Velkommen til gjestehavnen!

Ved Krygerbrygga ble det bygget en gjestehavn i 2006. Dette er en svært skjermet havn i utrolig vakre omgivelser. Havna ligger ved det gamle fiskegjellet som er som en skulptur og et minne over næringsvirksomheten som ble drevet på brygga tidligere. Krygerbrygga var Nord-Norges første innendørs klippfiskanlegg, og fiskegjellene, to er revet, ble blant annet brukt til tørking av storsei i produksjon av tørrfisk som ble eksportert til England som hundemat!

 Ved Krygerbrygga er det satt opp en stor grill, samt sitteplasser. Her er strøm, vann, toalettanlegg og dusj tilgjengelig hele sommerhalvåret for en døgnavgift på 150 kr for båter mellom 25 og 40 fot. Mindre båter betaler 100 kr, og for båter over 40 fot er døgnavgiften 200 kr. Beløpet betales kontant i egen konvolutt i postkassen ved toppen av gjestebrygga, gjennom Vipps, eller direkte til konto nr: 1503.61.11566. Om man velger å betale til bankonto ønsker vi at det før avreise sendes en mail til post@krokholmen.no med opplysning om dato for oppholdet, båtens navn og registeringsnummer. Tusen takk.

Hvis du har kommentarer til oppholdet ditt eller ønsker informasjon fra oss:

Navn *
Navn