Historien

Det er ikke så lett å vite når de første mennesker satte sin fot på Krokholmen. Det vi vet er at etter siste istid dukket Krokholmen opp for første gang rundt 2000 år f.kr. Da først som et lite skjær, og 1000 år senere når vikingene seilte langs kysten var Krokholmen en ganske liten holme, for havnivået var fremdeles mer enn 4 meter høyere enn det er i dag. Så det var nok ingen vikinger som slo seg ned her. Men kanskje fant de en fin havn på sin ferd.

Det vi vet for sikkert er at den første som bosatte seg permanent på Krokholmen og bygde her i nyere tid het Nikolai Eilert Friis og kom fra Bergen hvor han ble født i 1825. I 1850 slo han seg ned på Krokholmen og bygde Nordlandshuset. Nikolai var både gårdbruker og skipper. I tillegg hadde Nikolai inntekter fra salg av brød og brennevin til fiskerne i området. Med sin naturlige og beskyttede havn var også Krokholmen et populært stoppested for båttrafikken sør- og nordover langs kysten. Blant annet for båtene på vei til Lofotfisket. Med sin nærhet til skipsleia og fiskeressursene ble det tidlig etablert et servicetilbud til de sjøreisende. Fortøyningsringene etter seilskutene er fremdeles synlig i havna. I folketellingen for 1865 er Nikolai Friis oppført som ”Skipper, Gaardbruker, Selveier” på Krokholmen. Nikolais kone Christine og hans to barn Petra (10 år) og Thomas (15 år) bor også her, i tillegg til to drenger, en tjenestepike, en losjerende og en holdskone (i alt 9 personer). Allerede fra begynnelsen ble det drevet noe jordbruk med høy, poteter og husdyr. Jorden her er stedvis oljete og svartkornet som resultat av jordforbedring over mange år. Smuldret tørr tang har blitt blandet med sand og jord for å forbedre den skrinne jorden som nartulig var her. Nikolai må ha vært en viktig mann i Gildeskål i sin tid. Han ble i 1871 valgt til den niende ordfører i Gildeskål. Han gikk av etter to år, og kort tid senere døde han den 20 april 1873 kun 48 år gammel. Nikolaibrygga ble bygd i 1890. Men kaia ved Nikolaibrygga ble anlagt i Nikolais tid.

Den neste eieren på Krokholmen var Peder Olsen fra Ibestad i Troms. Han har sannsynligvis overtatt Krokholmen etter Nikolais enke i 1870 årene. Ved folketellingen i 1900 er Peder oppført som ”Gaardbruger, Sild & Fiskehandler, Noteier og Notformann”. Peder var født i 1839 og var på denne tid 61 år gammel. Peder bodde på Krokholmen sammen med sin kone Petrine og seks barn, en sønn og fem døtre.  Nest eldste barnet var Pauline Mathea ”Thea” (18 år) som på denne tiden var syerske. I tillegg til jordbruk og handel har naturligvis fiskerier vært en vesentilg del av livet her ute. Som i distriktet forøvrig har klippfisktørking vært drevet på bergene rundt øya. Et virke som sysselsatte alle i tørkeperioden. Menn, kvinner og barn, alle måtte trå til. Klippfiskparasollene, som vi i dag blant annet bruker som lokk på badestampene, er levninger fra denne perioden. Mens elektrisk strøm lettet livet på fastlandet, tok det lengre tid før elektrisk strøm var tilgjengelig ute på øyene i ytre Gildeskål. Ute på Krokholmen fant man dog en løsning. Ved århundreskiftet ble Nordlands første vindmølle etablert her for å sikre elektrisk strøm. Det gamle aggregathuset står fremdeles, men er nå brukt til hageredskaper.

Den neste eieren på Krokholmen finner vi i folketellingen fra 1910. Det var Kryger Elelius Karlsen født 1877 på Sandvik, Sandhornøya. Han giftet seg i mai 1905 med Thea, datter av forrige eier Peder Olsen. Like før i 1904 ble et nytt hus (Sandhornhuset) satt opp på Krokholmen. I folketellingen for 1910 er det Kryger Karlsen som er oppført som ”Gaardbruger og Skipper”. Han er oppført med sin kone Thea og tre barn, Eivind, Peder og Elfrida. De har i tillegg en tjenestepike. På Krokholmen som ”Skipper og føderaadsmand” bor fremdeles Peder Olsen med sin hustru Petrine og to ugifte døtre. I tillegg er det oppført en losjerende fisker. Så på dette tidspunktet bodde det 11 personer på Krokholmen. I Krygers tid var det stor virksomhet på Krokholmen. Kryger hadde blant annet flere båter, drev jordbruk, klippfiskproduksjon, fiskemottak og handel. I 1930 ble Krygerbrygga satt opp på Krokholmen. Kryger Karlsen kjøpte en eksisterende brygge i Kristiansund. Den ble demontert og fraktet med båt til Krokholmen hvor den ble satt opp igjen som brygge med innendørs klippfisktørkeanlegg. Dette klippfisktørkeriet var et av de første i sitt slag. Etterhvert ble det i anlegget produsert tørrfisk av sei solgt som hundefor til England fordi dette gav bedre avkastning på den tiden. Utstyret som ble brukt er i dag samlet på Krygerbrygga og viser en del av kysthistiorien i Salten.

Etter Krygers død i 1954 er det sønnene til Kryger som overtar på Krokholmen. Men de bosetter seg etterhvert på Sørarnøya. På slutten av sekstitallet foregår det tvangsflyttinng fra de ytre værene, og to familier fra Fleinvær flytter inn på Krokholmen. Nikolai Nikolaisen i Nordlandshuset og Gudmund Karlsen i Sandhornhuset. Nikolai Nikolaisen har ku og sau på øya helt fram til 1987 når en gruppe ledet av stortingsrepresentant Petter Thomassen kjøper eiendommen. Det var da et betydelig behov for rehabilitering av hus og brygger. Det vurderes blant annet å rive Krygerbrygga, men heldigvis seirer fornuften. Nå restaureres de fleste av husene og fremstår i dag tilnærmet slik sjøreisende hundre år tidligere opplevde dem. Det etableres også et stort naturlig basseng mellom holmene hvor turister kan komme og fiske laks fra svabergene. Krokholmen får nå navnet Salmon Islands og det satses stort på turisme og opplevelsessenter. Det bygges også en konferanseavdeling på Krygerbrygga. Petter Thomassen var den drivende kraft og styreformann i Salmon Islands AS fra 1987 fram til sin død i 2003.

Rema-Reitan kjøper i 2004 Salom Islands og tar tilbake øyas gamle navn Krokholmen. Anlegget skulle brukes i Rema-skolen, et lederutviklingsprosjekt hvor kjøpmenn møtes for å lære av hverandre. Men allerede året etter selger Reitan uten at planene ble realisert. Det ble det investert mye i oppgradering av flere av byggene det knappe året Reitan var eier av Krokholmen.

I 2005 ble eiendommen kjøpt av fem lokale eiere som stiftet selskapet Kroholmen AS som satset på drift fra mars til november. De bygget en gjestehavn for båtfolket ved Krygerbrygga som åpnet i 2006. Man satset på konferanser, bryllup og festivaler. De nye eierne drev pub i Nikolaibrygga og serveringssted i Sandhornhuset med hvit bacalao som spesialitet. I første etasje på Krygerbrygga ble det laget et festlokale med mulighet for konserter og større arrangementer.

Høsten 2012 legges Kroholmen ut for salg igjen og kjøpes av familien Nilsen-Nygaard fra Bodø våren 2013. De nye eierne leier ut til bryllup, konferanser og andre evenementer på forespørsel. Restauranten i Sandhornhuset er ikke lenger i drift. Driften av gjestehavna fortsetter som før.